Uslovi korišćenja sajta

Uslovi korišćenja sajta

Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta i usluga društva izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.

Obaveštavanje učesnika se može vršiti:

  1. Putem mejla
  2. Putem veb sajta
  3. Telefonom
  4. SMS-om
  5. Poštom.

Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika.

Sajt zadržava prava da u bilo kom trenutku promeni Uslove korišćenja sajta.

Pravila ponašanja i komunikacije

Svi korisnici sajta dužni su da poštuju osnovna pravila pristojnog ponašanja i poslovne komunikacije. Ljubaznost, strpljenje i saradnja su principi kojima se u komunikaciji vode kako zaposleni u firmama sa kojima je sajt povezan tako i korisnici sajta. Svako ponašanje koje odstupa od navedenog, uključujući uvrede, optužbe, povrede časti, omalovažavanje, nepristojnost i tsl. biće sankcionisano kako kod korisnika, tako i kod zaposlenih.

Milos.co zadržava pravo da suspenduje korisnika koji nije u skladu sa gorenavedenim uslovima. Cilj nam je da stvorimo pozitivnu atmosferu, zato je negovanje kvalitetne komunikacije neophodno. Korisnik obrazovnih programa Kampstera može eventualne primedbe proslediti na adresu info@milos.co Sve primedbe biće razmotrene od strane uprave, a korisniku će biti odgovoreno u roku od 5 radnih dana.

Tehnička podrška

Za eventualnu pomoć pri korišćenju sajta, korisnik se može obratiti slanjem mejla na adresu info@milos.co ili putem telefonskog broja +381 11 36 11 231. Tehnička podrška radi od 9-17h. Nastojimo da odgovorimo korisniku istog dana, a najkasnije, u toku perioda intenzivnije komunikacije, u roku od 2 radna dana.

Autorska prava

Celokupan materijal sajta zaštićen je autorskim pravom.

Neki od mojih projekata