Blog

20 oktobar, 2019

Kako od 0 do 1

Kada imas snove, nebo je granica. Ili su nas makar tako učili. I to svakako jeste važno, ali kao i svaka bajka, nedostaje onaj naknadni deo price. Šta posle, kako načiniti prvi korak, i šta ako korak, ili cela ideja ne rade, i šta ako rade? Bilo da se pokreće novi projekat ili novi biznis, postoje izvesna pravila koja zvuče jednostavno, ali koja često predstavljaju klopku. Prva klopka je preterano bavljenje proizvodom/uslugom. Da biste pokrenuli novu stvar, važno je da dobro poznajete i dobro pripremite proizvod ili uslugu koju želite da pružate, tržište na kome ćete plasirati, konkurenciju sa kojom...
Read more

Svaki potez je usmeren ka cilju

Jedno od najvećih naučnih dostignuća u prethodnih pola veka bilo je otkriće "trophic cascade". To je proces koji počinje na vrhu lanca ishrane i ide niže sve do njegovog kraja i objašnjava nam njihovu povezanost. Ljudi u poslu nisu uvek svesni da njihove odluke, njihove reakcije, ali i reakcije sa kojima se susreću nisu izolovane reakcije već predstavljaju racionalno osmišljene poteze sa ciljem ostvarivanja zacrtanog cilja. Ili bi makar tako trebalo da bude. 1995. godine u Sjedinjenim Američkim Državama naučnici su rešili da jedan nacionalni park nasele vukovima. U tom nacionalnom parku gotovo 70 godina nije bilo vukova. Rezultat toga...
Read more